Final Profi

Cena od: 9,62 

Kategórie:
Vymazať
Zobraziť košík

Popis

Interiérová maliarska farba na sadrokartón

Zloženie: Zmes plnív a pigmentov vo vodnej akrylátovej disperzii s prísadou aditív.

Použitie: Na povrchovú úpravu interiérov predovšetkým sadrokartonu, betónu, drevotrieskových panelov, stierok, omietok a iné.

Vlastnosti: Vysoká belosť a veľmi vysoká krycia schopnosť, odolnosť proti oteru za sucha.

Nanášanie: Maliarskou štetkou ,valčekom alebo striekaním. Aplikovať pri teplote od 5°C do 40°C.

Podklad: Musí byť dostatočne vyzretý, pevný, celistvý, suchý, zbavený nečistôt prípadne starých náterov. Je vhodné podklad napenetrovať penetračným náterom Final Pen.

Riedenie: Vodou podľa potreby a nasiakavosti podkladu, max. do 20% objemu.

Výdatnosť: 6 –9 m2 z 1 kg farby v závislosti od štruktúry povrchov a spôsobu nanášania.

Bezpečnosť práce – S-vety:

  • S2 Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • S20/21 Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite.
  • S36/37/39 Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár.
  • S26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
  • S62 Pri požití nevyvolávať zvracanie; okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

Druh náterovej látky: Ia. WB
Max. obsah prchavých organických zlúčenín: 30 g/l

Chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

Záručná doba: 12 mesiacov od dátumu výroby

Ďalšie informácie

Hmotnosť -

Máte otázku ?