Final LS

Cena od: 8,65 

Kategórie:
Vymazať
Zobraziť košík

Popis

Biela maliarska farba s vysokou belosťou, krycou schopnosťou a odolnosťou proti oteru za sucha

Zloženie: Zmes plnív a pigmentov vo vodnej styrénakrylátovej disperzii s prísadou aditív.

Použitie: Na povrchovú úpravu interiérov, sadrokartónu, betónu, drevotrieskových panelov, stierok. Plochy musia byť dostatočne pevné, celistvé, suché, zbavené nečistôt prípadne starých náterov. Je vhodné podklad napenetrovať penetračným náterom Final Pen.
Riediť vodou podľa potreby a nasiakavosti podkladu, max. do 20%. Možnosť tónovania bežnými tekutými alebo práškovými farbami a pigmentovými pastami, alebo v tónovacích centrách. Nanášanie maliarskou štetkou,valčekom alebo striekaním.
Výdatnosť z 1 kg 6 až 8 m2 v závislosti od štruktúry povrchov a spôsobu nanášania.

Bezpečnosť práce: Obsah VOC podľa kat. A/a: 30g/l (2011). Tento produkt obsahuje 3 g/l VOC. Obsahuje: zmes 5-chlór -2 methylisothiazol -3 (2H) –ONE. Môže vyvolávať alergickú reakciu.
Karta bezpečnostných údajov je k dispozícií na vyžiadanie.
Uchovávajte mimo dosahu detí. Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár. V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. Pri požití nevyvolávať zvracanie; okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

Chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

Záručná doba: 12 mesiacov od dátumu výroby

Ďalšie informácie

Hmotnosť -

Máte otázku ?