Final OK

Cena od: 5,99 

Kategórie:
Vymazať
Zobraziť košík

Popis

Biela maliarska farba s vynikajúcou krycou schopnosťou

Zloženie: Zmes plnív vo vodnej disperzií styrenakrylátu s prímesou aditív.

Použitie: Na povrchovú úpravu interiérov,sadrokartónu, betónu, drevotrieskových panelov, stierok. Riedi sa vodou podľa potreby a nasiakavosti podkladu, max. do 20%. Tónovanie bežnými tekutými alebo práškovými farbami a pigmentovými pastami. Nanášanie maliarskou štetkou,valčekom alebo striekaním. Výdatnosť z 1 kg 6 – 8 m2 v závislosti od štruktúry povrchov a spôsobu nanášania. Plochy musia byť dostatočne pevné, celistvé, suché, zbavené nečistôt prípadne starých náterov. Je vhodné podklad napenetrovať penetračným náterom Final Pen.

Upozornenie: Aplikovať pri teplote od 5°C až 40°C. Pri práci s Final O.K. sa chráňte bežnými pracovnými odevmi, rukavicami a oči okuliarmi alebo ochranným štítom.Po ukončení práce umyjeme mydlom a vodou a ošetríme reparačným krémom časti tela, ktoré prišli do styku s Final O.K. Pri zásahu do očí vypláchnuť vodou, prípadne opthal-om, vyhľadať lekára.
Obsah VOC podľa kat. A/a WB: 30 g/l (2011).
Tento produkt obsahuje 3 g/l VOC.
Obsahuje: zmes 5-chlór -2 methylisothiazol -3 (2H) -ONE.
Môže vyvolávať alergickú reakciu.
KBU je k dispozícií na vyžiadanie.
Uchovávajte mimo dosahu detí.

Chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

Záručná doba: 12 mesiacov od dátumu výroby

 

Ďalšie informácie

Hmotnosť -

Máte otázku ?