Final Plus

Cena od: 14,38 

Kategórie:
Vymazať
Zobraziť košík

Popis

Umyvateľná akrylátová farba matná pre interiér

Zloženie: Zmes plnív a pigmentov vo vodnej styrénakrylátovej disperzii s prísadou aditív.

Použitie: Na vnútorné nátery stien a stropov – vápenných, vápenocementových, sadrovápenných a sadrových omietok, sadrokartónových, sadrovláknitých a drevovláknitých dosiek, omietok s akrylátovým spojivom, betónových panelov a monolitov, tapiet zo sklených vlákien, papierových tapiet na to určených a pod.

Vlastnosti: Výborná krycia schopnosť, umyvateľná, oteruvzdorná, paropriepustná.

Nanášanie: Maliarskou štetkou, valčekom alebo striekaním v 2 vrstvách prípadne podľa potreby. Aplikovať pri teplote od 5°C do 40°C.

Podklad: Plochy musia byť dostatočne pevné, suché, zbavené nečistôt, prachu a ošetrené penetračným náterom Final Pen. Podklad musí byť vyzretý.

Riedenie: Vodou podľa potreby a nasiakavosti podkladu, max. do 20% objemu.

Výdatnosť: 6 –10 m2 z 1 kg farby v jednej vrstve podľa nasiakavosti a štruktúry podkladu, aplikačnej techniky, hrúbky nanesenej vrstvy a ďalších faktorov.

Bezpečnosť práce – S-vety:

  • S2 Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • S20/21 Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite.
  • S36/37/39 Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár.
  • S26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
  • S62 Pri požití nevyvolávať zvracanie; okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

Druh náterovej látky: Ia. WB
Max. obsah prchavých organických zlúčenín: 30 g/l

Chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

Záručná doba: 12 mesiacov od dátumu výroby

Ďalšie informácie

Hmotnosť -

Máte otázku ?