StelaxTherm

Cena od: 57,30 

Kategórie:
Vymazať
Zobraziť košík

Popis

Termoizolačná stierka hladká

Zloženie: StelaxTherm je zmes plnív vo vodnej disperzii a termo-keramického plniva s prímesou aditív.

Použitie: Na vnútorné zateplenie obvodových stien a stropov bytov, panelových domov, chát, objektov so sezónnym využitím a pod. Určená na takmer všetky druhy podkladov ako sú betón, sádrové a vápennocementové omietky, sádrokartón, prefabrikované panely, drevotrieskové panely a pod. Veľmi vhodné pre chalupy, chaty, garáže, kancelárie, reštaurácie, nemocnice, hotely a penzióny, úrady ako aj do priemyselných temperovaných hál.

Vlastnosti: Zabraňuje prestupu chladu do miestnosti a úniku tepla z miestnosti. Zabraňuje vzniku tepelných mostov. Zabraňuje tvorbe pliesni. Zaisťuje úspory energie vo vykurovanom a klimatizovanom objekte čím znižuje aj náklady na ich prevádzku. Po premiešaní a prípadnom doriedení vodou okamžite k použitiu. Paropriepustná. Pri dodržaní aplikačnej hrúbke cca 1,5 – 2 mm zvýšenie úspor tepla a zníženie tepelnej vodivosti o cca 40%.

Podklad: Podklad musí byť rovný, vyzretý, pevný, bez trhlín, prachu, mastnoty ako i bez voľne oddeliteľných častí a starých maľoviek. Pre zaistenie lepšej priľnavosti k podkladu a zamedzenie rýchlemu vyschnutiu sa doporučuje podklad napenetrovať penetračným náterom Final pen, Final Pen+.

Spracovanie: Je potrebné dokonalé rozmiešanie zmesi do homogénneho stavu na malých otáčkach miešadla zo špirálovým nástavcom tak, aby nedošlo k poškodeniu plniva. Nerezovým hladítkom je možné ihneď nanášať na pripravený podklad v hrúbke min. 0,5 mm až 2 mm Po zaschnutí nerovnosti ľahko zabrúsiť brúsnou  mriežkou  alebo zarovnať rubenovým hladítkom tak, aby ostala zachovaná povrchová vrstva 0,5 až 2 mm.

Maliarskym valčekom sa nanáša min. v 2 vrstvách do min. hrúbky 0,5 mm. Pri aplikácii striekaním StelaxTherm zriediť podľa striekacieho zariadenia, použiť trysku o priemere 3 mm a tlak max. do 5 barov. Pri vyššom tlaku hrozí poškodenie plniva. Konečnú úpravu možno urobiť maliarskou farbou FINAL LS prípadne bežnými maliarskymi farbami. Doporučená aplikačná hrúbka cca 1,5 – 2 mm.

Výdatnosť: cca  1 liter/m2 pri hrúbke 1 mm, 1 liter = cca 1 kg

Doba schnutia: 1 – 4 hod. pri vrstve cca 1 mm.  Úplné vyzretie 24 hod.. V závislosti od podmienok.

Bezpečnosť (S-vety):

  • S7 – udržujte nádobu tesne uzavretú
  • S24/25 – zabráňte kontaktu s pokožkou a očami
  • S36/37 – pri práci noste vhodný ochranný odev a rukavice
  • S47 – skladujte pri teplote od +5°C do +30°C

Upozornenie: Chrániť pred mrazom, priamym slnečným žiarením a vykurovacími zariadeniami. Nesmie sa nanášať pri teplote podkladu a okolia pod +5°C  a nad +30°C. Miešať miešadlom pri nízkych otáčkach.

Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu výroby

Ďalšie informácie

Hmotnosť -

Máte otázku ?