Colormo

Cena od: 25,33 

Kategórie:
Vymazať
    Resetovať výber
Zobraziť košík

Popis

Stierková omieka – MOZAIKA

Zloženie: Zmes styrénakrylátovej vodnej disperzie, farbeného kremičitého piesku  zrnitosti 1,0 – 1,5 mm s prímesou aditív.

Použitie: Na vnútorné a vonkajšie úpravy objektov. Úpravy soklových častí  budov, na steny okolo schodov, orámovanie dverných a oknových otvorov, na ploty, nie však na vodorovné konštrukcie trvale zaťažené poveternostnými vplyvmi. Na vstupné priestory a chodby objektov s nadmerným pohybom osôb (predajne, divadlá, kina, čakárne, nástupištia a pod.). Dekorácie v interiéroch, a exteriéroch, ktoré nie sú v trvalom kontakte s vodou a pod.

Nanášanie: Antikorovou stierkou – hladítkom.

Podklad: Podklad musí byť rovný, vyzretý, pevný, bez trhlín, prachu, mastnoty ako i bez voľne oddeliteľných častí a starých maľoviek. Vhodným podkladom sú vyhladené štukové omietky prestierkované bežnými cementovými tmelmi a dostatočne vyzreté, zastierkovaný polystyrénový alebo minerálny zateplovací systém. Pre zaistenie najlepšej priľnavosti k podkladu a zamedzenie rýchlemu vyschnutiu  sa doporučuje podklad napenetrovať penetračným náterom Final pen, Final Pen+, ktorý je možné natónovať k farbe mozaiky.

Spracovanie: Je nutné dokonale rozmiešanie zmesi do homogénneho stavu na malých otáčkach miešadla. Mozaiku je možné ihneď nanášať nerezovým hladitkom na pripravený podklad v hrúbke dvojnásobku zrna. Prevádza sa celoplošne natiahnutie materiálu a  rovnakým hladítkom sa povrch vyhladí. Vedľajšie plochy pred nanášaním mozaiky prekryjú krycou papierovou páskou na to určenou, ktorá sa po vyhladení povrchu ihneď opatrne odstráni. Rovných hrán sa dosiahne uhladením mozaiky. Nie je vhodné naťahovanie mozaiky na priamom slnečnom žiarení.

Výdatnosť: cca  3 kg/m2

Bezpečnosť (S-vety):

  • S7 – udržujte nádobu tesne uzavretú
  • S24/25 – zabráňte kontaktu s pokožkou a očami
  • S36/37 – pri práci noste vhodný ochranný odev a rukavice
  • S47 – držte pri teplote od +5°C do +30°C

Upozornenie: Chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Miešať miešadlom pri nízkych otáčkach.

Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu výroby.

Ďalšie informácie

Hmotnosť -

Colormo - vzorkovník

Máte otázku ?