Findekor – omietka hladená

Cena od: 38,46 

Kategórie:
Vymazať
Zobraziť košík

Popis

Disperzná tenkovrstvá omietka akrylátová – hladená, pripravená na okamžité spracovanie

Zloženie: Vyrobená zo zmesi plnív a pigmentov dispergovaných vo vodnej akrylátovej disperzií s prísadou granulátov prírodného kameniva a špeciálnych aditív.

Použitie: Na ochranu stavieb pred poveternostnými vplyvmi a ich farebné stvárnenie. Nanáša sa na cementové alebo vápenno-cementové podklady ošetrené penetračným náterom Final Pen+. Je vhodná pre povrchovú úpravu exteriérov a interiérov.

Podklad: Musí byť pevný, suchý, dostatočne vyzretý (min. 28 dní), bez trhlín, prachu a mastnoty. Pri renovácií podklad musí byť zbavený všetkých starých náterov a mált, ktoré by mohli znížiť priľnavosť omietky k podkladu. Podklad pred nanášaním omietky je potrebné natrieť penetračným náterom (Final Pen+) vo farebnom odtieni nanášanej omietky.

Nanášanie: Na podklad natretý penetračným náterom po cca 24 hod. Nanášame omietku v jednej vrstve v hrúbke zrna antikorovým hladítkom. Lineárnymi alebo kruhovými pohybmi dosiahneme požadovanú štruktúru omietky. Je dôležité dbať na to, aby sa omietka zašúchavala mokrá na mokrú, tak nevzniknú viditeľné stopy po napájaní.

Štruktúra omietky Findekor / spotreba:

  • Ryhovaná:  R1,5 mm: 2,0 – 2,4 kg/m2 • R2 mm: 2,6 – 2,8 kg/m2
  • Hladená:  H1 mm: 1,6 – 1,8 kg/m2 • H1,5 mm: 2,0 – 2,6 kg/m2 • H2 mm: 2,9 – 3,1 kg/m2

Upozornenie: Pri práci sa chráňte bežnými pracovnými odevmi, rukavicami a oči okuliarami alebo ochranným štítom. Po ukončení práce umyjeme mydlom a vodou a ošetríme reparačným krémom časti tela, ktoré prišli do styku s omietkou. Pri zásahu do očí vypláchnuť vodou, prípadne Opthal-om, vyhľadať lekára. POZOR! CHRÁŇTE PRED MRAZOM A PRIAMYM SLNEČNÝM ŽIARENÍM! Tenkovrstvové omietkové hmoty sa skladujú v pôvodných obaloch pri teplote +5°C až +25°C v suchých a uzavretých skladoch.

Obsah VOC podľa kat. A/l WB: 200 g/l (2011). Tento produkt obsahuje 3 g/l VOC.

Obsahuje: zmes 5-chlór -2 methylisothiazol -3 (2H) -ONE. Môže vyvolávať alergickú reakciu. KBU je k dispozícií na vyžiadanie. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Záručná doba: 12 mesiacov od dátumu výroby

Ďalšie informácie

Hmotnosť -

Máte otázku ?