StelaxTherm – skúška prestupu tepla

Skúška prestupu tepla

Prestup tepla - stav pred zohriatím

Stav pred zohriatím

Prestup tepla - stav po zohriatí

Stav po zohriatí