Final PEN

Cena od: 3,76 

Kategórie:
Vymazať
Zobraziť košík

Popis

Akrylátový penetračný náter

Použitie: na penetráciu a spevnenie akýchkoľvek savých povrchov, ako je omietka, betón, sadrokarton, drevotrieskové dosky a pod.

Vlastnosti: hĺbková penetrácia, zvýšenie priľnavosti farieb, stierok, omietok, betónu, samonivelačných hmôt k podkladom, znižuje a zjednocuje savosť podkladu, predlžuje spracovateľnosť.

Nanášanie: valčekom, štetkou, striekaním,

Podklad: podklad musí byť vyzretý, pevný, bez trhlín, prachu, mastnoty ako i bez voľne oddeliteľných častí. Teplota pri nanášaní by nemala klesnúť pod +5°C. Nanášanú plochu treba chrániť pred priamym slnečným žiarením, silným vetrom, dažďom.

Riedenie: FINAL PEN sa riedi vodou v pomere 1:1 – 1:2 (FINAL PEN : voda) podľa savosti podkladu. Na veľmi savé povrchy doporučujeme FINAL PEN riediť v pomere 1:2 a nanášať v dvoch vrstvách. Po dokonalom vyschnutí prvej vrstvy nanášame druhú.

Výdatnosť: cca 13 – 26 m2 / litra (po zriedení)

Čistenie: Nádoby, náradie a nástroje znečistené FINALom PEN je potrebné po použití umyť vodou. Rovnako je potrebné ihneď umyť všetky vstavané prvky, ako sú obklady, okná, oplechovania a pod.

Likvidácia odpadov a obalov: Obal po vyčistení likvidovať ako druhotnú surovinu. Zbytok penetračného náteru odkladať na miesto určenom obcou k odkladaniu komunálneho odpadu.

Bezpečnosť: Udržujte nádobu tesne uzavretú. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Pri práci noste vhodný ochranný odev a rukavice. Uchovávajte mimo dosahu deti. Držte pri teplote od +5°C do +30°C

Obsahuje: zmes 5-chlór -2 methylisothiazol -3 (2H) -ONE.

VOC-kategória a podkategória výrobku: A/h WB. Hraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: 30 g/l (2011). Tento produkt obsahuje 3 g/l VOC. Môže vyvolať alergickú reakciu. KBU je k dispozícií na vyžiadanie.

Záručná doba: 12 mesiacov od dátumu výroby.

Ďalšie informácie

Hmotnosť -

Máte otázku ?