Final PEN+

Cena od: 17,28 

Kategórie:
Vymazať
Zobraziť košík

Popis

Univerzálny penetračný náter pod akrylátové a silikónové tenkovrstvé omietky.

Použitie: na penetráciu a spevnenie akýchkoľvek savých povrchov, ako je omietka, betón, sadrokarton, drevotrieskové dosky a pod., vhodný pod tenkovrstvé omietky.

Vlastnosti: zvýšenie priľnavosti farieb, stierok, omietok, betónu k podkladom, znižuje a zjednocuje savosť podkladu, predlžuje spracovateľnosť, vytvorí rovnomerne sajúci drsný a bezprašný povrch

Nanášanie: valčekom, štetkou, striekaním,

Podklad: podklad musí byť vyzretý, pevný, bez trhlín, prachu , mastnoty ako i bez voľne oddeliteľných častí. Teplota pri nanášaní by nemala klesnúť pod +5°C. Nanášanú plochu treba chrániť pred priamym slnečným žiarením, silným vetrom, dažďom.

Riedenie: FINAL PEN+ sa riedi vodou v pomere 10–20% podľa savosti podkladu. Na veľmi savé povrchy doporučujeme riediť 15–20%. Penetračný náter zasychá v závislosti na teplote okolitého vzduchu 8–12 hodín.

Spotreba: cca 0,1 – 0,3 kg/m2

Čistenie: Nádoby, náradie a nástroje znečistené FINALom PEN+ je potrebné po použití umyť vodou. Rovnako je potrebné ihneď umyť všetky vstavané prvky, ako sú obklady, okná, oplechovania a pod.

Likvidácia odpadov a obalov: Obal po vyčistení likvidovať ako druhotnú surovinu. Zbytok penetračného náteru odkladať na miesto určenom obcou k odkladaniu komunálneho odpadu.

Bezpečnosť (S-vety):

  • S7 – udržujte nádobu tesne uzavretú
  • S24/25 – zabráňte kontaktu s pokožkou a očami
  • S36/37 – pri práci noste vhodný ochranný odev a rukavice
  • S47 – držte pri teplote od +5°C do +30°C

Chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu výroby.

Ďalšie informácie

Hmotnosť -

Máte otázku ?