Disperzia BD-20

Cena od: 6,86 

Kategórie:
Vymazať
Zobraziť košík

Popis

Prísada do mált na murovanie, do stavebných zmesí, lepidlo na papier

Penetrácia nasiakavých podkladov – používa sa po zriedení vodou v pomere 1:5 až 1:8 (1 diel Disperzie BD-20, 5 až 8 dielov vody) na napúšťanie nasiakavých podkladov pod interiérové nátery, stierky, samonivelizačné potery, pred lepením obkladov, dlažieb, rolovaných podlahovín a podobne. Nanáša sa štetcom alebo valčekom na upravený podklad (zbavený prachu, mastnoty a nesúdržných vrstiev). Pri dodržaní dávkovania neznižuje paropriepustnosť penetrovaného podkladu.

Plastifikačná a prevzdušňovacia prísada do mált na murovanie (STN EN 934-3, T.2), omietkovín, cementových poterov a iných stavebných zmesí v dávkovaní 5% na hmotnosť cementu (dávkujte spolu s vodou). Zlepšuje spracovateľnosť zmesí, súdržnosť a priľnavosť k podkladu, výslednú pevnosť, odolnosť proti nárazom, olejom a organickým látkam, znižuje nasiakavosť vody a zlepšuje priepustnosť vodných pár.

Lepidlo na tapety zo sklených vlákien a textilu, papier, kartón. Vytvára transparentný, elastický, pevný spoj. Môže sa používať aj na výrobu detských hračiek a výrobkov prichádzajúcich do styku s potravinami.

Používanie a skladovanie: Skladujte v pôvodných uzatvorených a neporušených obaloch pri teplote od 5°C do 40°C. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Nepoužívajte pri teplote pod 5°C. Pred každým použitím premiešať. Obal s nespotrebovanou Disperziou dôkladne uzatvorte. Znečistené náradie a plochy očistite pred zaschnutím vlažnou vodou.

Vlastnosti a ochrana zdravia pri práci: Disperzia BD-20 je biologicky odbúrateľná vodná polyvinylacetátová disperzia. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Po práci si umyte ruky mydlom a vodou. V prípade zasiahnutia očí – vypláchnuť čistou vodou. Výrobok je ošetrený biocídnym prípravkom /EUH208 – Obsahuje zmes: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón a 2-metyl-4-izotiazolín-3-ón (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu/. Pri náhodnom požití ihneď vypláchnuť ústa vodou a vykloktať. Potom vypiť asi 0,5 L vlažnej vody. Nevyvolávať zvracanie. Vo vážnych prípadoch je potrebné zabezpečiť odbornú lekársku pomoc.

Záručná doba: 12 mesiacov od dátumu plnenia pri dodržaní podmienok skladovania.

Ďalšie informácie

Hmotnosť -

Máte otázku ?